Phường 12 tuyên truyền nội dung: Anh Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được bầu làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được bầu làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn
Tại hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, được bầu làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Ngày 11.11, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban dân vận T.Ư; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư; ông Trần Đức Thắng, Phó trưởng Ban Kiểm tra T.Ư; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, và các Bí thư T.Ư Đoàn tham dự hội nghị.
Hội nghị tiến hành kiện toàn chức danh Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XI và bàn thảo một số nội dung công tác Đoàn.
Tại hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, được bầu làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, với số phiếu bầu đạt 99,13%.
Nguồn: Cổng thông tin Trung ương Đoàn

Trả lời