Phường 12:Tiếp tục với những phần quà hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường trong mùa dịch Covid19

Tiếp tục với những phần quà hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường trong mùa dịch Covid19. Đoàn – Hội phường phối hợp với UBND phường và các ban ngành đoàn thể phường cùng vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân trên địa bàn phường hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, người lao động tự do, người dân bán vé số, lao động nghèo ảnh hưởng do người tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid19.

Trả lời