Phường 13: Hỗ trợ người dân trong đại dịch Covid-19

Tiếp tục những phần quà chia sẽ để yêu thương cùng nhau vượt qua dịch Covid 19

Dẫu rằng giá trị quà không nhiều nhưng những tình cảm mà mạnh thường quân, đoàn thể, chính quyền mới là trân quý nhất. Mùa chống dịch – ai cũng khó khăn. Nhưng chúng tôi vẫn còn công việc còn có thu nhập nên sẵn sàng chia sẻ với những người dân mất việc, gặp khó khăn.

Đoàn Phường 13 phối hợp với các đoàn thể và các mạnh thường quân đã trao 1500 phần quà đến những người dân khó khăn trên địa bàn phường

Trả lời