Phường 13: Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 13 nhiệm kỳ (2015-2020)

Chiều ngày 21/6/2020, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 13 tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 13.
– Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Mai Đình Phượng- Bí Thư Quận Đoàn, đồng chí Võ Phạm Ý Nhi – Trưởng ban tuyên giáo Quận Đoàn và đồng chí Nguyễn Thị Dung – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, các đồng chí là Bí thư, Phó bí thư chi đoàn trực thuộc Đoàn Phường .
– Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Chấp hành đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022, kiểm điểm Ban chấp hành Đoàn phường và phương hướng giữa nhiệm kỳ còn lại.

– Hội nghị cũng đã ghi nhận những ý kiến đóng góp, chia sẻ của các đồng chí trong Ban Chấp hành về những kết quả hoạt động mà Đoàn Thanh niên đã đạt được, đưa ra những gợi ý, giải pháp để khắc phục những khó khăn, hạn chế mà công

tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đang gặp phải.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Mai Đình Phượng và Đồng chí Nguyễn Thị Dung đã chỉ ra một số mặt hạn chế, trong thời gian tới, cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền học tập tư tưởng và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,… Thường xuyên sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống của đoàn viên, thanh niên để kịp thời đề ra các chương trình, phong trào phù hợp góp phần phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức…trong đoàn viên thanh niên.
Trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo trên, đồng chí Lê Việt Đức – Bí thư Đoàn phường đã cảm ơn những chỉ đạo kịp thời, có ý nghĩa sâu sắc, cụ thể của đồng chí Mai Đình Phượng và xin hứa, trong thời gian tới, Đoàn Phường 13 sẽ cố gắng thực hiện tốt chương trình công tác Đoàn đã đề ra.
   

Trả lời