Phường 13: Lớp Cảm tình Đoàn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)

Nằm trong chuỗi hoạt động cao điểm chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), Mừng Đảng – Mừng Xuân Canh Tý 2020, tối ngày 16/01/2020, BCH Đoàn Phường 13 đã tổ chức Lớp Cảm tình Đoàn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)

Đồng chí Nguyễn Thái Long – Ủy viên BCH Quận Đoàn Tân Bình – Bí thư Đoàn phường 11 đã tham gia báo cáo Lớp Cảm tình Đoàn cho các bạn được biết về những kiến thức về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những quyền và nghĩa vụ của người đoàn viên, những quyền lợi của các bạn thanh niên khi được kết nạp vào Đoàn.

Trả lời