Phường 13: Tổ chức Đại Hội, Hội nghị chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2020

Nhằm cũng cố Ban chấp hành của các chi đoàn khu phố. Được sự quan tâm, hướng dẫn trực tiếp của Thường trực Đoàn phường 13, Cấp ủy chi bộ Khu phố. Đại hội, Hội nghị chi đoàn khu phố đã bầu ra bí Ban chấp hành mới nhiệt huyết, đầy trách nhiệm cho nhiệm kỳ 2019-2020.

Chúc mừng Đại hội, Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chúc Ban chấp hành nhiệm kì mới thật bản lĩnh, tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng một Chi đoàn vững mạnh.

Trả lời