Phường 13: Tuyên truyền phòng chống Coivd-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp,, nhằm giú người dân khu phố hiểu rõ hơn về cách phòng ngừa dịch bệnh Chi Đoàn khu phố 8 phối hợp với các Đoàn thể của khu phố Đã tổ chức ra quân “30 phút vì thành phố văn minh sạch đẹp” với những nội dung như sau:

  • Dọn dẹp vệ sinh trong khu phố.
  • Phát tờ rơi và phát loa tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh Covid 19 đến từng hộ dân.
  • Xoá các biển quảng cáo sai quy định
  • .

Trả lời