Phường 15: Bảo vệ Thành phố xanh, sạch, đẹp

Thực hiện Cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch”, Ban chỉ đạo Hè Phường huy động 20 thanh thiếu nhi hỗ trợ các khu phố dọn vệ sinh.
Kết quả dọn dứt điểm 5 địa điểm tồn đọng rác thải trên địa bàn phường nhà, thu dọn 5 tấn rác.

Trả lời