PHƯỜNG 15: CHÀO THÁNG THANH NIÊN NĂM 2021

Lễ ra quân Tháng Thanh niên, Áo xanh Phường 15 tổ chức các hoạt động:
– Đội phản ứng nhanh khử khuẩn 8 trường tiểu học, mầm non trên địa bàn phường để đảm bảo các điều kiện an toàn chào đón học sinh đi học trở lại.
– Chạy xe tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ y tế.
– Tặng 100 lọ dung dịch khử khuẩn cho người dân Chợ Tân Trụ

Trả lời