Phường 15: Chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Đoàn Phường và Ban Chỉ huy chiến dịch Mùa hè xanh tổ chức thực hiện miếng chống giọt bắn bằng chất liệu nhựa chuyên dùng cho y tế để trang bị cho cán bộ giữ nhiệm vụ tiếp dân cũng như lực lượng Dân quân.

Trả lời