Phường 15: Tham gia xây dựng “Nông thôn mới”

Thực hiện chương trình tham gia xây dựng nông thôn mới, Đoàn phường 15 phối hợp cùng Cụm thi đua số 3 (Phường 11,12,13,14,15) tổ chức chương trình “Vì người bạn ngoại thành” năm 2020 tại xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, qua đó trao tặng hơn 1000 tập trắng và 1 số nhu yếu phẩm cho xã Đoàn.

Trả lời