Phường 15: CLB ngoại ngữ Phường 15

Nhằm duy trì hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ Ngoại ngữ Phường 15 cho thanh niên. CLB tiếng anh VEC trực thuộc Đoàn – Hội phường 15 tham gia trưng gian hàng tại ngày hội hướng nghiệp năm 2020

15

Trả lời