Phường 15: Hỗ trợ đoàn viên thanh niên học nghề, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, nâng bậc nghề.

Nhằm thực hiện công tác hỗ trợ vốn, phương tiện làm kinh tế, hỗ trợ học nghề; tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên đi nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, nâng bậc nghề cho đoàn viên thanh niên. Tại ngày hội hướng nghiệp do Quận tổ chức, Đoàn phường 15 đề xuất 2 gương thanh niên nhận học bổng trị giá 1.000.000 đồng.

Trả lời