Phường 15: Hoạt động an sinh xã hội.

Ngày 22/4/2020, nhằm thực hiện công tác an sinh xã hội, cùng đồng hành, cahưm lo cho bà con nghèo khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đoàn phường tổ chức trao 10 phần quà là các nhu yếu phẩm cho bà con nghèo khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch với tổng số tiền là 5.000.000 đồng.

Trả lời