Phường 15: Hoạt động tuyên truyền về biên giới, biển, đảo cho đoàn viên, thanh niên.

Đoàn phường luônchú trọng công tác tuyên truyền về biển, đảo cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Tại các buổi tuyên truyền, đoàn viên thanh niên được giới thiệu cách nhận biết và xác định về vùng nội thủy, đường cơ sở, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc vùng biển Việt Nam, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa; vai trò tiềm năng, thế mạnh của biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, và chủ trương, quan điểm của Đảng ta đối với vấn đề tình hình trên Biển đông… Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ngoài ra, Đoàn phường còn tham gia Hội thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền về biển đảo (Hình ảnh)

Trả lời