Phường 15: Mỗi ngày một câu chuyện tốt, mỗi ngày một câu chuyện đẹp

NGÀY CHỦ NHẬT XANH LẦN THỨ 138 – 2020
Nằm trong chuỗi các hoạt động hè năm 2020. Vào sáng ngày 26/7/2020, Quận Đoàn Tân Bình đã phát động các cơ sở thực hiện hoạt động Ngày chủ nhật xanh lần thứ 138 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường, tuyến hẻm, các ụ rác, khai thông dòng chảy tại các tuyến kênh, phát tờ rơi tuyên truyền, trồng cây xanh tại công viên, trong khuôn viên khu dân cư…
Thông qua các hoạt động tại cơ sở, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã chỉ đao Đoàn Phường 15 thực hiện khơi thông dòng chảy, nạo vét rác thải tại tuyến kênh Hy Vọng – Tham Lương; ngoài ra tổ chức thu dọn và xử lý ụ rác phát sinh tại Khu phố 4 và Khu phố 12 Phường 15 với kết quả thu dọn 4 tấn rác.

Trả lời