Phường 15: Ngày chủ nhật xanh lần thứ 141

Thực hiện Chủ nhật xanh lần thứ 141, BCH Đoàn Phường tổ chức ra quân vệ sinh tại tuyến đường ven Kênh Tham Lương, Khu phố 1, Phường 15.

Trả lời