PHƯỜNG 15: PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2020

Hội nghị Tổng kết Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Tân Bình năm 2020 diễn ra vào ngày 14/01/2020. Đơn vị phường 15 nhờ những cố gắng trong năm vừa qua đã được Đoàn cấp trên ghi nhận và khen thưởng, cụ thể:
🔺Bằng khen Trung ương Đoàn:
– Tập thể Đoàn phường 15
– Đồng chí Đặng Khắc Di – Bí thư Đoàn phường.
🔺 Bằng Khen Thành Đoàn:
– Tập thể Đoàn phường 15
– Đồng chí Lê Viên Duy Tước – Phó Bí thư Đoàn phường.
🔺 Giấy khen Quận Đoàn:
– Tập thể BCH Đoàn phường 15.
🚩 Và đặc biệt Đoàn phường 15 còn được nhận cờ thi đua khen thưởng đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.

Trả lời