Phường 15: SUẤT CƠM MỖI NGÀY, ĐỒNG HÀNH CÙNG BÀ CON TẠI KHU VỰC PHONG TOẢ.

Đoàn viên, thanh niên Phường 15 cùng các phật tử Chùa Phổ Minh thực hiện việc nấu cơm mỗi ngày để phục vụ cho bà con ở 2 khu nhà trọ đang bị phong toả trên địa bàn Phường:
– 70/36B Nguyễn Sĩ Sách
– 83/43/39 Phạm Văn Bạch
– 22/38 Tống Văn Hên

Trả lời