Phường 15: Tết trồng cây 2020

Ngày 17/5/2020, trong Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Đoàn Phường 15 thực hiện trồng 12 cây xanh các loại trên tuyến hành lang Kênh Tham Lương đồng thời bàn giao cho Chi đoàn Khu phố 1 thực hiện chăm sóc.
Sau đó, ngày 30/8/2020, Đoàn Phường tiếp tục trồng 50 cây bàng Singapore tại vị trí tiếp theo (trên tuyến hành lang Kênh Tham Lương tại địa bàn Khu phố 1).

 

Trả lời