PHƯỜNG 15: THÁNG THANH NIÊN 2021

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)
Đoàn phường 15 tổ chức thăm hỏi, tặng lẵng hoa chúc mừng đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn là đơn vị Đoàn Trung đoàn 230 và Đoàn Đại đội 21, Trung đoàn 230.

Trả lời