Phường 15: Văn nghệ “Mừng Đảng mừng xuân”

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), Đảng ủy Phường 15 tổ chức nhiều hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân tại Công viên Tân Hồng Uy vào ngày 16/01/2020. Dịp này, Đoàn Phường 15 thực hiện hỗ trợ các tiết mục văn nghệ nhằm tuyên truyền các ca khúc cách mạng Mừng Đảng – Mừng Xuân.

Trả lời