Phường 2: Nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021)

🎉❤🎉 Nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021).
📌 Vào ngày 01/02/2021, BCH Đoàn Phường 2 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2020.
🏵 Hội nghị là dịp nhằm đánh giá, nhìn lại những thành tích nổi bật, cũng như kiểm điểm lại những mặt hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường 2 trong năm 2020. Đồng thời BCH Đoàn phường 2 đã tổ chức khen thưởng 15 tập thể, 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2020.
🏵 Thực hiện trao danh sách Đoàn viên ưu tú năm 2020 và tạo nguồn phát triển Đảng năm 2021.

Trả lời