PHƯỜNG 3: ĐỒNG HÀNH CÙNG THANH NIÊN LẬP NGHIỆP, KHỞI NGHIỆP

Trao tặng quà, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên.
Lực lượng đoàn viên, thanh niên là nguồn nhân lực quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội.
Thời gian qua, nhất là trong và sau giai đoạn giãn cách, nhận được sự quan tâm, đồng hành từ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tại địa phương, Đoàn phường – Hội LHTNVN phường triển khai các hoạt động kết nối, giới thiệu việc làm cho thanh niên: Tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên, hướng dẫn hỗ trợ thanh niên tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội, phát triển kinh tế…
Qua đó, tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên, thanh niên, các bạn tình nguyện viên tham gia hỗ trợ phòng chống dịch tại địa phương… có cơ hội được tiếp cận thông tin, học hỏi, chia sẻ thêm kinh nghiệm từ thực tiễn, tìm kiếm được việc làm, định hướng con đường khởi nghiệp phù hợp với khả năng của mình.

Trả lời