PHƯỜNG 3: Góp phần sức trẻ, chung tay, đoàn kết, đồng lòng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Trước tình hình diễn tiến của dịch bệnh, Đoàn phường đã phát huy được tinh thần xung kích của tuổi trẻ, góp phần sức vào khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Hỗ trợ việc đi chợ thay cho người dân, vận chuyển, trao tặng lương thực, thực phẩm cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Tặng quà cho các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên khuyết tật, sinh viên xa nhà…hỗ trợ nhu yếu phẩm, động viên cùng vượt qua đại dịch

Trả lời