PHƯỜNG 3: PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT THANH NIÊN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2020|

PHƯỜNG 3: PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT THANH NIÊN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2020|
—————————
Nhằm tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả; qua đó giúp cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên hiểu đầy đủ, đúng đắn những quy định của Luật Thanh niên sửa đổi, bổ sung năm 2020, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên được quy định trong Luật.
Ngày 22/10/2021, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội LHTN Việt Nam Phường 3 phối hợp cùng các phường trong Cụm thi đua số 1 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên sửa đổi, bổ sung năm 2020 với sự tham gia của hơn 40 bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên.
Hội nghị đã được nghe cô Phạm Thị Nhung – Báo cáo viên cấp Quận tuyên truyền những điểm mới, bổ sung về Luật Thanh niên năm 2020 so với Luật Thanh niên năm 2005.
Trong Hội nghị, các bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên còn được củng cố kiến thức bằng hình thức thi trắc nghiệm thông qua phần thi Kahoot trực tuyến.
#moingay1tintot
#moituan1cauchuyendep
#tintotp32021

Trả lời