Phường 3 thực hiện “Đường cờ Tổ quốc”

Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021);Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15-5-1941 – 15-5-2021); Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021).
Việc treo cờ Tổ quốc vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ của một người dân và cũng vừa là niềm tự hào dân tộc. Màu cờ đỏ tung bay đã nhân lên lòng yêu nước, tự tôn dân tộc trong mỗi người dân.
Đoàn phường 3 tham gia cùng động viên nhân dân thực hiện “Đoạn đường cờ Tổ quốc”, ra quân vệ sinh môi trường, chấp hành tốt an toàn giao thông… Tuyên truyền nâng cao ý thức và trách nhiệm của các bạn đoàn viên, thanh niên, người dân về lòng yêu nước, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Các đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ, cảnh sát khu vực tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội gắn với việc vận động và hỗ trợ các khu phố, hộ gia đình thực hiện treo cờ Tổ quốc.
Ngoài ra, Đoàn phường cùng với Mặt trận và các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
#mỗingày1tintốt
#mỗituần1câuchuyệnđẹp
#tôiyêuTổquốctôi
#kyniem80namthanhlapDoi
#kyniemngaythongnhatdatnuoc
#tuyentruyenbaucu

Trả lời