Phường 4: Thực hiện Công trình thanh niên Tháng Thanh niên năm 2020

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; Thiết thực hưởng ứng phong trào xung kích, tình nguyện trong Tháng Thanh niên 2020, nhất là công tác chăm lo cho cán bộ, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; Ngày 29/02/2020. BCH Đoàn Phường đã tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên, qua đó trao 02 suất quà cho cán bộ, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Trả lời