Phường 4: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị Đợt 2/2020, chủ đề “Tự hào Thanh niên Thành phố Bác”

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); 45 năm ngày thành lập Quận Đoàn (26/6/1975 – 26/6/2020); Thực hiện theo Hướng dẫn của BTV Quận Đoàn Tân Bình về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị đợt 2/2020, chủ đề “Tự hào Thanh niên Thành phố Bác”. Ngày 31/5/2020, BCH Đoàn Phường 4 tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị Đợt 2/2020, Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, với sự tham gia của hơn 80 bạn ĐVTN địa phương.

Hội nghị đã cùng trao đổi, thảo luận liên quan đến các vấn đề về học tập theo Chỉ thị 05-CT/TW, cũng như xem những thước phim tư liệu giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trả lời