Phường 4: Xây dựng tuyến hẻm “Văn minh đô thị” gắn với tuyến hẻm thanh niên tự quản về an ninh trật tự

Thực hiện chỉ đạo của BTV Quận Đoàn về thực hiện CTTN xây dựng tuyến hẻm “Văn minh đô thị”, BCH Đoàn Phường đã chọn và đăng ký tuyến hẻm 247 Nguyễn Thái Bình là tuyến hẻm để thực hiện. Xét thấy tuyến hẻm cũng phù hợp để đăng ký thực hiện đăng ký tuyến hẻm thanh niên tự quản về an ninh trật tự, với điều kiện thuận lợi như tập trung đông đoàn viên thanh niên sinh sống. BCH Đoàn Phường đã xây dựng mô hình tuyến hẻm “Văn minh đô thị” gắn với tuyến hẻm thanh niên tự quản về an ninh trật tự. Chỉ đạo Chi đoàn Dân quân, Công an phường thường xuyên phối hợp với Chi đoàn KP5 ra quân nhắc nhở các hộ dân không đậu xe lấn chiếm lối đi. Gắn ngày chủ nhật xanh với các hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở Nhân dân đề phòng trộm cắp…

Trả lời