Phường 5 Hội thi vẽ tranh cổ động

Nhằm nâng cao ý thức công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Đoàn phường 05 đã tổ chức hội thi vẽ tranh cổ động cho các em thiếu nhi trên địa bàn phường với chủ đề “Chung tay cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19”.
Hội thi vẽ tranh cổ động nằm trong chuỗi hội thi tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19, chuỗi hội thi diến ra từ ngày 01/08 đến ngày 12/08/2020. Đoàn Phường đã nhận được tác phẩm đầu tay từ các khu phố.
Đây là một sân chơi sân chơi bổ ích, lành mạnh, phát huy năng lực, ý tưởng, sáng kiến sáng tạo của các thiếu nhi, nhi đồng trong dịp hè. Mỗi bức tranh, là một thông điệp các em thiếu nhi gửi gấm đến cộng đồng tiếp tục nâng cao nhận thức tự phòng ngừa cũng như tuyên truyền cho gia đình, bạn bè về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trả lời