Phường 5: Ngày hội hiến máu tính nguyện

Phát huy tinh thần nhân đạo hiến máu cứu người và thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2020.
Nhằm cung cấp nguồn máu cho ngân hàng máu để phục vụ cho công tác nhân đạo.
Thực hiện Công văn số 1462/UBND – VX của UBND quận Tân Bình ngày 30/7/2020 về tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng chống dịch Covid-19. Nhằm thực hiện chỉ đạo “đối với các hoạt động mang tính cấp thiết của ngành y tế như tổ chức hiến máu tình nguyện cần phải được tiếp tục và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của ngành y tế trong quá trình tổ chức thực hiện”, Chiến dịch tình nguyện hè phường 5 đồng hành cùng Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt 2 vào sáng nay 08/8/2020. Kết quả đạt được 95 đơn vị máu.

Trả lời