Phường 5 Vẽ tranh tuyên truyền, phòng chống covid 19

Nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền về dịch bệnh Covid 19, Ban chỉ đạo hè phường 5 tổ chức cuộc thi vẽ tranh về chủ đề “Bảo vệ sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh Covid – 19”. Đây là một ý tưởng hay, hiệu quả trong việc tạo ra hoạt động, sân chơi hữu ích, giúp các em có niềm vui lành mạnh, phát huy sự sáng tạo của các em học sinh; đồng thời đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh.

Sau một tuần phát động đã có nhiều bức tranh được gửi tham gia hưởng ứng cuộc thi. Những bức tranh thể hiện nội dung phong phú , như: thông tin về dịch bệnh, cách chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh, những việc làm cụ thể, những ý tưởng hay, sáng tạo của thiếu nhi đối với gia đình, nhà trường, cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh Covid – 19,…

 

Trả lời