Phường 8: Hội nghị tuyên truyền Luật biển Việt Nam và Hội thi tìm hiểu biển, đảo quê hương Việt Nam năm 2020

Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, tin tưởng trong đoàn viên, hội viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân vào các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và các lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và hội nhập quốc tế cho các bạn thanh thiếu nhi trên địa bàn phường.

Tối ngày 23/7/2020, Ủy ban nhân dân – Mặt trận Tổ quốc – Hội Cựu chiến binh – Đoàn thanh niên – Hội Chữ thập đỏ cùng với lực lượng chiến sĩ mùa hà xanh và hành quận xanh phường 8 phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật biển Việt Nam và hội thi tìm hiểu biển, đảo quê hương Việt Nam năm 2020 với sự tham gia của hơn 200 bạn thanh thiếu nhi

Tại Hội nghị, ông Phan Phục – báo cáo viên Quận đã phổ biến những nội dung cơ bản liên quan Luật Biển và các nội dung vấn đề về biên giới biển đảo. Qua đó, giúp cho các bạn thanh thiếu nhi có nhận thức rõ hơn về biển, đảo quê hương Việt Nam.

Trả lời