Phường 8: Lớp cảm tình đoàn cho chiến sĩ Mùa hè xanh, Hành quân xanh năm 2020

Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), ngày 21/7/2020 vừa qua, BCH Đoàn phường 8 tổ chức lớp cảm tình Đoàn đợt 2 năm 2020 cho các bạn thanh niên trên địa bàn phường.

Tại buổi học, Đồng chí Ngô Nam Việt đã bồi dưỡng những kiến thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho bạn thanh niên qua việc: tìm hiểu về lịch sử truyền thống của Đoàn; chức năng, nhiệm vụ của người Đoàn viên; các chặng đường hoạt động và các kỳ Đại hội của Đoàn thanh niên…

Qua buổi học, giúp các bạn thanh niên xác định rõ cần phải làm gì để được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phải cố gắng phấn đấu để xứng đáng trở là người Đoàn viên ưu tú. Kết thúc buổi bồi dưỡng lớp cảm tình Đoàn các bạn tiến hành làm bài thu hoạch và kết quả bài viết cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để xét việc kết nạp đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trả lời