Phường 15 : Các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chủ điểm đợt 1 năm 2020

Thực hiện HD số 02 của BCH Đoàn phường 15, các chi đoàn trực thuộc tổ chức sinh hoạt chủ điểm đợt 1 nămm 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh sắt son niềm tin với Đảng”.

Trả lời