Sáng ngày 4/02/2021, UBND, UBMTTQ , Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Chỉ huy Quân sự và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội Phường 12, quận Tân Bình đã phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự 2015, Luật Giao thông đường bộ, Luật căn cước công dân cho đoàn viên, thanh niên hiện đang học tập và sinh sống trên địa bàn phường.

📌Tại buổi tuyên truyền, gần 50 bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên, các đồng chí trực tiếp thực hiện công tác thanh niên và các chiến sỹ dân quân phường đã được phổ biến các quy định, nội dung của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 và một số văn bản, thông tư, hướng dẫn thi hành Luật một cách cụ thể, chi tiết về thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ, những quy định liên quan đến các đối tượng trong độ tuổi thi hánh Nghĩa vụ Quân sự.
🌱Qua đó giúp các bạn hiểu được quyền, nghĩa vụ của mỗi công dân trong thực hiện luật nghĩa vụ quân sự.
☘Từ đó có ý thức, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của công dân trong việc sống, làm việc theo pháp luật nói chung và luật nghĩa vụ quân sự nói riêng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vinh dự của thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
☘☘☘☘☘⭐⭐⭐⭐☘☘☘☘☘

Trả lời