Sôi nổi hội thi “Ring the Golden Bell” của liên hoan CLB Ngoại ngữ

Thiết thực tổ chức các hoạt động hội thi, sân chơi, duy trì và phát huy các CLB Ngoại ngữ trên địa bàn quận;

Thực hiện các nội dung trọng tâm trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020;

Ban Thường vụ Quận đoàn đã chỉ đạo và phối hợp với Trường THPT Nguyễn Thái Bình tổ chức liên hoan các CLB ngoại ngữ với chủ đề “Ring the Goden Bell” vào ngày 20/6/2020 đã thu hút sự tham gia tích cực của hơn 800 lượt thanh thiếu niên trên địa bàn quận

Hội thi đã tạo sự tích cực trong việc nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên trong việc nâng cao trình độ năng lực ngoại ngữ, nhằm đáp ứng cho công cuộc toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của dất nước

   

Trả lời