TÂN BÌNH: Đông đảo các tôn giáo và đồng bào dân tộc về tham dự liên hoan văn nghệ các Tôn giáo và Dân tộc Quận Tân Bình lần thứ IX.

Nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tối ngày 7, 8/11/2020 Hội LHTN Việt Nam Quận tổ chức Liên hoan văn nghệ các Tôn giáo và đồng bào Dân tộc Quận Tân Bình lần thứ IX, năm 2020.
Liên hoan năm nay thu hút 21 cơ sở tôn giáo và 02 dân tộc thiểu số (Khmer, Nùng) tham gia với 64 tiết mục gồm nhiều thể loại ca, ca múa, múa, hợp xướng,…mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, về khối Đại đoàn kết. Đặc biệt nhiều tiết mục do chính các vị chức sắc tôn giáo sáng tác để ca ngợi về quê hương, ca ngợi về những người lính đảo xa đang giữ gìn từng tấc đất, biển đảo của đất nước.

Có thể nói, Liên hoan văn nghệ các Tôn giáo và đồng bào Dân tộc Quận Tân Bình hàng năm đã trở thành nét đặc trưng không thể thiếu trong suốt 9 năm qua.

Trả lời