Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự 2020

🇻🇳🇻🇳🇻🇳Nhằm nâng cao ý thức và thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ xung kích dựng xây và bảo vệ Tổ quốc 🇻🇳 thân yêu
Vừa qua vào ngày 14/11/2020 Đoàn thanh niên Phường 14 phối hợp cùng Hội đồng nghĩa vụ Quân sự phường tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, cũng như tổ chức phát lệnh khám sức khoẻ cho các bạn thanh niên theo kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 với sự tham gia của hơn 85 lượt tham dự của các bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn phường.
📌Những câu hỏi, vướng mắt về luật nghĩa vụ quân sự của các bạn được giải đáp góp phần nâng cao ý thức về chấp hành và phát huy tinh thần tuổi trẻ xung kích trong thanh niên dựng xây và bảo vệ Tổ quốc 🇻🇳 thân yêu!!!
   

Trả lời