TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

💥 Nhằm tuyên truyền ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp cho đồng bào dân tộc thiểu số và Nhân dân trên địa bàn quận. Chiều ngày 09/4/2021, Quận Đoàn – Hội LHTN VN Quận phối hợp Văn phòng HĐND và UBND Quận, Phòng Tư pháp và Ủy ban Nhân dân phường 10 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn quận.
Tại Hội nghị, đồng bào dân tộc thiểu số được nghe Ông Trần Chí Vỹ – Chánh Văn phòng Ban Dân tộc Thành phố tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và những nội dung quan trọng về Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 với hình thức song ngữ (Việt – Hoa).
💥 Qua Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của đồng bào các dân tộc thiểu số và động viên các tầng lớp Nhân dân tự giác, hăng hái tham gia bầu cử góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Trả lời